مجموعه زبان انگلیسی

فیلم آموزش الکترومغناطیس
۱۹۹,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش الکترومغناطیس

فیلم آموزش الکترومغناطیس به مدت ۷۵ ساعت به روش کاملا مفهومی و روان برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر تهیه شده است. فیلم آموزش الکترومغناطیس به گونه ای تهیه شده است که در بدترین حالت دانشجو با مطالعه روزانه دو ساعت، در طول دو ماه بتواند به تسلط کامل مفاهیم و…
فیلم آموزش آمار و احتمالات
۱۹۹,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش آمار و احتمالات

 آموزش آمار و احتمالات کنکور و دانشگاه فیلم آموزش آمار و احتمالات توسط استاد عباس نژاد در ۳۰ ساعت برای استفاده دانشجویان دانشگاه و کنکور ارشد – دکتری تمامی رشته ها تهیه شده است. فیلم آموزش آمار و احتمالات در کنار یادگیری مفهومی (بدون نیاز به مرجع دیگر) شما را…
فیلم تست مبانی ماتریس و جبر خطی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیلم تست مبانی ماتریس و جبر خطی

حل تست ماتریس و جبر خطی فیلم تست مبانی ماتریس و جبر خطی توسط استاد حمیدی راد برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین دانشجویان دانشگاهها تهیه شده است.   درس مبانی ماتریس و جبر خطی یکی از دروس کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر ، آمار ، ریاضی است…
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست مبانی ماتریس و جبر خطی (آنلاین)

کلاس تست مبانی احتمال نکته و تست مبانی ماتریس و جبر خطی (آنلاین)  توسط استاد حمیدی راد در ۱۲ ساعت برای دانشجویان ارشد علوم کامپیوتر ریاضی ، آمار  ارائه می شود . کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت…
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست مبانی آنالیز عددی(آنلاین)

کلاس تست مبانی احتمال  نکته و تست مبانی آنالیز عددی (آنلاین) توسط استاد حمیدی راد در ۱۲ ساعت برای دانشجویان ارشد علوم کامپیوتر ریاضی ، آمار  ارائه می شود . کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در این…
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست مبانی احتمال (آنلاین)

کلاس تست مبانی احتمال  نکته و تست مبانی احتمال (آنلاین) توسط استاد بابایی در ۱۲ ساعت برای دانشجویان ارشد علوم کامپیوتر ریاضی ،  آمار  ارائه می شود . کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در این کلاس ها…
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست علوم ریاضی (آنلاین)

کلاس تست مبانی علوم ریاضی نکته و تست مبانی علوم ریاضی (آنلاین) توسط استاد بابایی در ۱۲ ساعت برای دانشجویان ارشد علوم کامپیوتر ارائه می شود . کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در این کلاس ها به…
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست مبانی منطق و نظریه مجموعه ها(آنلاین)

کلاس تست مبانی منطق و نظریه مجموعه ها نکته و تست مبانی منطق و نظریه مجموعه ها(آنلاین) توسط استاد نظمی در ۱۰ ساعت برای دانشجویان ارشد علوم کامپیوتر ارائه می شود . کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت…
۱۵۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست ریاضیات گسسته (آنلاین) – نظمی

کلاس تست ریاضیات گسسته نکته و تست ریاضیات گسسته(آنلاین) توسط استاد یوسفی در ۲۰ ساعت برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر ، مهندسی فناوری اطلاعات ، علوم کامپیوتر ارائه می شود . کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در…
۳۰۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست مدار منطقی و معماری کامپیوتر (آنلاین)

کلاس تست مدار منطقی و معماری کامپیوتر نکته و تست مدار منطقی و معماری کامپیوتر (آنلاین) توسط استاد هادی یوسفی برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر در ۳۰ ساعت ارائه می شود کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در…
۳۰۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست داده و الگوریتم (آنلاین)

 تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم نکته و تست داده و الگوریتم (آنلاین)  توسط استاد هادی یوسفی برای دانشجویان هر رشته ارشد مهندسی کامپیوتر ، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر ارائه می شود. کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند…
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست پایگاه داده (آنلاین)

کلاس تست سیستم عامل  نکته و تست پایگاه داده (آنلاین) توسط استاد سلامی در ۱۲ ساعت برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری طلاعات ارائه می شود کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در این کلاس ها…
۱۴۴,۰۰۰ تومان

نکته و تست پایگاه داده (حضوری)

کلاس تست سیستم عامل  نکته و تست پایگاه داده (حضوری) توسط استاد سلامی در ۱۲ ساعت برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری طلاعات ارائه می شود کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در این کلاس ها…
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست سیستم عامل (حضوری)

کلاس تست سیستم عامل  نکته و تست سیستم عامل (حضوری) توس استاد سلامی در ۱۶ ساعت برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری طلاعات ارائه می شود کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در این کلاس ها…
۱۶۸,۰۰۰ تومان

نکته و تست و تست کامپایلر (آنلاین)

کلاس تست اصول طراحی کامپایلر نکته و تست کامپایلر (آنلاین) توسط استاد کاشفی در  ۱۴ ساعت برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر ارائه می شود کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در این کلاس ها به نحو مطلوبی برای…
۱۶۸,۰۰۰ تومان

نکته و تست کامپایلر (حضوری)

کلاس تست اصول طراحی کامپایلر نکته و تست نظریه نکته و تست کامپایلر (حضوری) توسط استاد کاشفی در  ۱۴ ساعت برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر ارائه می شود کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در این کلاس ها…
۲۱۶,۰۰۰ تومان

نکته و تست نظریه زبان و ماشین (آنلاین)

کلاس تست نظریه زبان و ماشین ها  نکته و تست نظریه زبان ها و ماشین ها (آنلاین) توسط استاد کاشفی در  ۱۸ ساعت برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر ارشد علوم کامپیوتر ارائه می شود کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند…
۲۱۶,۰۰۰ تومان

نکته و تست نظریه زبان ها و ماشین ها (حضوری)

کلاس تست نظریه زبان و ماشین ها  نکته و تست نظریه زبان ها و ماشین ها (حضوری) توسط استاد کاشفی در  ۱۸ ساعت برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر ارشد علوم کامپیوتر ارائه می شود کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند…
۱۵۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست هوش مصنوعی (آنلاین)

کلاس تست هوش مصنوعی  نکته و تست هوش مصنوعی (آنلاین) توسط استاد یلمه در ۳۰ برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات ارائه می شود کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در این کلاس ها به…
۱۵۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست ریاضیات گسسته (حضوری)

کلاس تست ریاضیات گسسته نکته و تست ریاضیات گسسته(حضوری) توسط استاد یوسفی در ۱۵ ساعت برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر ، مهندسی فناوری اطلاعات ، علوم کامپیوتر ارائه می شود . کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در…
۳۶۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست مدار منطقی و معماری کامپیوتر (حضوری)

کلاس تست مدار منطقی و معماری کامپیوتر نکته و تست مدار منطقی و معماری کامپیوتر توسط استاد هادی یوسفی برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر در ۳۰ ساعت ارائه می شود کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند با شرکت در این…
۳۶۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست داده و الگوریتم (حضوری)

 تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم نکته و تست داده و الگوریتم (حضوری)  توسط استاد هادی یوسفی برای دانشجویان هر رشته ارشد مهندسی کامپیوتر ، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر ارائه می شود. کلاس های نکته و تست بیشتر برای مرور و تست ارائه می شوند که دانشجویان بتوانند…
نکته و تست معماری کامپیوتری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست معماری کامپیوتری

نکته و تست معماری کامپیوتری در ۲۰ ساعت برای استفاده دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر توسط استاد هادی یوسفی تهیه شده است .
نکته و تست مدار منطقی
۱۴۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست مدار منطقی

نکته و تست مدار منطقی در ۳۴ ساعت برای استفاده دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر توسط استاد هادی یوسفی تهیه شده است.
نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم
۲۴۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم

نکته و تست داده و الگوریتم نکته و تست ساختمان داده و طراحی الگوریتم در ۴۸ ساعت برای دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر ، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر تهیه شده است
نکته و تست سیستم عامل
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست سیستم عامل

 تست سیستم عامل استاد سلامی نکته و تست سیستم عامل توسط استاد سلامی در ۱۴ ساعت برای استفاده دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات تهیه شده است، از آنجا که می دانیم با تغییرات ارشد مهندسی کامپیوتر در سال ۹۹ درس سیستم عامل به یکی از دروس مهم…
نظریه زبان و ماشین درفشه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

نظریه زبان و ماشین درفشه

 آموزش نظريه زبان و ماشين ها نظریه زبان و ماشین درفشه در ۴۵ ساعت براي استفاده دانشجويان ارشد مهندسي کامپيوتر و علوم کامپيوتر تهيه شده است.  از درس نظريه زبان و ماشين ها در رشته مهندسي کامپيوتر ۴ سوال و ارشد علوم کامپيوتر ۱۵ سوال مطرح مي شود.درس نظريه زبان…
فیلم آموزش شناسایی الگو و یادگیری ماشین
۳۳۴,۰۰۰ تومان

آموزش شناسایی الگو و یادگیری ماشین

 شناسایی الگو و یادگیری ماشین آموزش شناسایی الگو و یادگیری ماشین در ۴۸ ساعت توسط استاد آقایی تهیه شده است ، با توجه به کم بودن منابع مطالعاتی برای درس شناسایی الگو یادگیری و ماشین برای کنکور دکتری هوش مصنوعی ، این فیلم آموزشی بسیار می تواند مفید باشد. در…
فیلم تست منطق و نظریه مجموعه ها
۱۸۰,۰۰۰ تومان

تست مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

فیلم آموزش منطق و نظریه مجموعه تست مبانی منطق و نظریه مجموعه ها توسط استاد نظمي تهيه شده است که در اين آموزش به حل سوال هاي ارشد و دکتري علوم کامپيوتر پرداخته شده است  مباني منطق و نظريه مجموعه ها از دروس مهم و کليدي رشته ارشد علوم کامپيوتر…
۱۳۰,۰۰۰ تومان

نکته و تست هوش مصنوعی یلمه

فیلم نکته و تست هوش مصنوعی استاد  یلمه فیلم نکته و‌تست هوش‌مصنوعی توسط استاد یلمه با کیفیت بسیار بالا تهیه شده است که دانشجویان ارشد مهندسی کامپیوتر و‌فناوری اطلاعات می توانند استفاده کنند، درس هوش مصنوعی یکی از دروس مهم و حیاتی گروه کامپیوتر می باشد که گرایشی به همین…
فیلم آموزش ماتریس و جبر خطی
۱۵۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش مبانی ماتریس و جبر خطی

فیلم آموزشی مبانی ماتریس و جبرخطی  فیلم آموزش مبانی ماتریس و جبر خطی در ۲۵ ساعت توسط خانم حمیدی راد برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تهیه شده است ، درس جبر خطی در کنکور کارشناسی ارشد ، برای علوم کامپیوتر ، آمار ، ریاضی و در کنکور دکتری…
فیلم آموزش ژنتیک پایه
۴۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش ژنتیک پایه

آموزش جامع ژنتیک پایه برای کنکور ارشد وزارت بهداشت فیلم آموزش ژنتیک پایه در ۲۵ ساعت توسط دکتر بهرامی برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت در رشته های ژنتیک انسانی و ژنتیک پزشکی و همچنین دانشجویان  کارشناسی ارشد و دکتری زیست شناسی تهیه گردیده است. درس ژنتیک…
فیلم آموزش هوش مصنوعی یلمه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش هوش مصنوعی یلمه

فیلم آموزش هوش مصنوعی استاد یلمه  فیلم آموزش هوش مصنوعی یلمه در ۳۰ ساعت برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات تهیه شده است ، از درس هوش مصنوعی در کنکور های ارشد مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ۶ الی ۷ سوال مطرح می شود و…
۱۵۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزش معماری کامپیوتری

فیلم آموزشی معماری کامپیوتری استاد یوسفی فیلم آموزش معماری کامپیوتری در ۳۸ ساعت توسط استاد هادی یوسفی برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر تهیه شده است ، درس معماری کامپیوتری یکی از دروس مهم ارشد مهندسی کامپیوتر می باشد ، و می توان گفت مطالعه درس معماری…
فیلم آموزشی مدار منطقی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی

فیلم آموزشی مدار منطقی فیلم آموزشی مدار منطقی در ۳۸ ساعت توسط استاد هادی یوسفی برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر تهیه شده است ، مدر منطقی  یکی از دروس مهم ارشد مهندسی کامپیوتر می باشد ، مدار منطقی جزو درس های شیرین گروه کامپیوتر است و…
فیلم آموزشی ساختمان داده و طراحی الگوریتم
۳۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی ساختمان داده و طراحی الگوریتم

 آموزش  داده و  الگوریتم فیلم آموزشی ساختمان داده و طراحی الگوریتم توسط استاد یوسفی یکی از مدرسین باسابقه کنکور در ۵۴ ساعت تهیه شده است ، ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ، از دروس مهم ارشد کامپیوتر می باشند ، و می توان از دروس تخصصی و مختص رشته…
فیلم آموزشی ریاضیات گسسته
۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی ریاضیات گسسته

فیلم آموزشی ریاضیات گسسته استاد نظمی فیلم آموزشی ریاضیات گسسته در ۴۵ ساعت با کیفیت بسیاربالا برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشدو دکتری گروه های درسی کامپیوتر تهیه شده است ریاضیات گسسته جزو منابع مطالعاتی ارشد مهندسی کامپیوتر ، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است ، و از این در…