مجموعه عمران

فیلم آموزشی مدار منطقی
۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی مدار منطقی

فیلم آموزشی مدار منطقی فیلم آموزشی مدار منطقی در ۳۸ ساعت توسط استاد هادی یوسفی برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کامپیوتر تهیه شده است ، مدر منطقی  یکی از دروس مهم ارشد مهندسی کامپیوتر می باشد ، مدار منطقی جزو درس های شیرین گروه کامپیوتر است و…
فیلم آموزشی ساختمان داده و طراحی الگوریتم
۳۰۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی ساختمان داده و طراحی الگوریتم

 آموزش  داده و  الگوریتم فیلم آموزشی ساختمان داده و طراحی الگوریتم توسط استاد یوسفی یکی از مدرسین باسابقه کنکور در ۵۴ ساعت تهیه شده است ، ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ، از دروس مهم ارشد کامپیوتر می باشند ، و می توان از دروس تخصصی و مختص رشته…
فیلم آموزشی ریاضیات گسسته
۱۳۰,۰۰۰ تومان

فیلم آموزشی ریاضیات گسسته

فیلم آموزشی ریاضیات گسسته استاد نظمی فیلم آموزشی ریاضیات گسسته در ۴۵ ساعت با کیفیت بسیاربالا برای استفاده دانشجویان کارشناسی ارشدو دکتری گروه های درسی کامپیوتر تهیه شده است ریاضیات گسسته جزو منابع مطالعاتی ارشد مهندسی کامپیوتر ، مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است ، و از این در…